Harri Rahmad Fadil
Harri Rahmad Fadil
10 Articles0 Comments

Tidak percaya diri dengan tulisan sendiri, penganut aliran britpop yang (belum) taat, pemalas, bungkuk dan suka sekali makan pisang.