Banyak orang yang mencibir komentator sebagai sosok yang sok tahu dan (terkadang) menjengahkan. Akan tetapi, tidak demikian dengan John Helm dan Fabio Caressa di mana dengan segala kelebihannya, kedua orang ini mampu memberi nyawa bagi tiap laga yang mereka pandu. ...